Mariano Alvarez

Web Developer

En hemsida I samma stil som Amazon eller Alibaba som säljer produkter vars bolag enbart förlitar sig till mänsklig arbetskraft. Inga maskiner som längs produktionslinjer skjuter undan människan